热门标签

Thanh tra Chính phủ phản hồi kiến nghị 'lập cơ quan chuyên trách xác minh tài sản'

时间:1个月前   阅读:1

区块链澳洲幸运开奖网www.eth0808.vip)区块链澳洲幸运开奖网(www.eth0808.vip)是用以太坊区块高度哈希值开奖的区块链澳洲幸运开奖网,区块链澳洲幸运开奖网有别于传统澳洲幸运5游戏,区块链澳洲幸运开奖网绝对公平,区块链澳洲幸运开奖网结果绝对无法作假。

,

Trong kiến nghị gửi Thanh tra Chính phủ mới đây, cử tri TP Đà Nẵng cho rằng một cơ quan chỉ làm nhiệm vụ thẩm tra, xác minh và quản lý việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức sẽ giúp việc thực hiện cơ chế, chính sách hiệu quả hơn.

Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ngày 16/2 ký văn bản phản hồi, cho biết việc thẩm tra, xác minh và quản lý kê khai tài sản đang thực hiện theo quy định tại nhiều văn bản. Trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Quy chế phối hợp giữa cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ban hành theo Quyết định số 56/2022 của Bộ Chính trị.

So với trước đây, cơ chế, biện pháp quản lý được tăng cường, nhất là việc xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch hàng năm đối với người có nghĩa vụ bằng hình thức lựa chọn ngẫu nhiên.

Theo Tổng thanh tra Chính phủ, việc nghiên cứu mô hình cơ quan chuyên trách sẽ được thực hiện trong tương lai, trên cơ sở kết đánh giá việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập. Trước mắt, mô hình cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập vẫn tổ chức theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Quyết định số 56/2022 của Bộ Chính trị.

Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tại phiên họp Quốc hội vào tháng 11/2022. Ảnh: Media Quốc hội

Điều 30, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng quyết định thành lập.

Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của người công tác tại đơn vị thuộc chính quyền địa phương. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người công tác tại đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Cũng gửi kiến nghị đến Thanh tra Chính phủ, cử tri tỉnh Lạng Sơn đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết kiểm soát tài sản, thu nhập, trong đó, cụ thể hóa quy trình, phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Ông Đoàn Hồng Phong cho biết, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020 đã có quy định cụ thể. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ đang tổng hợp báo cáo và xem xét kiến nghị của bộ, ngành, địa phương trong kiểm soát tài sản, thu nhập, lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Trường hợp đủ điều kiện, cơ quan này sẽ ban hành thông tư quy định chi tiết.

Năm 2022, bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra hơn 4.900 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện quy định kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Kết quả, gần 7.700 người được xác minh; phát hiện 74 người kê khai chưa đúng quy định, đã kiểm điểm, chấn chỉnh, xử lý.

Sơn Hà

上一篇:361组合!老詹29分钟轻松打卡AD拉塞尔正负值并列最高

下一篇:皇冠体育官网:杨千嬅胖出了太太范!穿白裙满面春光很年轻,老公陪伴像保镖

网友评论