热门标签

Cổ phiếu FLC sắp lên sàn UPCoM

时间:1个月前   阅读:1

Google-Drive电报群www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。Google-Drive电报群包括Google-Drive电报群、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。Google-Drive电报群为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

,

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về việc chuyển dữ liệu cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) sang thị trường UPCoM.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị hủy niêm yết theo Quyết định số 51 ngày 13/2 của HoSE nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng nên phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155 ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Do vậy, kể từ ngày 22/2, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FLC sang UPCoM. Tổng số cổ phiếu được chuyển sàn gần 710 triệu đơn vị, tương đương gần 7.100 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/2, HoSE đã ra quyết định hủy niêm yết 710 triệu cổ phiếu FLC do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác. Do đó, Sở và Ủy ban Chứng khoán xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết cổ phiếu này nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Ngay sau đó, doanh nghiệp này cũng đã kiến nghị các cơ quan quản lý xem xét lại quyết định hủy niêm yết khi giải thích rằng việc vi phạm công bố thông tin do hoàn cảnh bất khả kháng. Trong thời gian dài, FLC Tập đoàn này không thể tìm kiếm được đơn vị chấp thuận kiểm toán cho báo cáo tài chính.

Trong thông báo mới đây, Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền khẳng định quyền lợi của cổ đông vẫn đảm bảo đầy đủ sau khi cổ phiếu bị hủy niêm yết trên sàn HoSE. Trong mọi trường hợp, cổ đông được toàn quyền sở hữu, định đoạt với cổ phiếu FLC đang sở hữu. Đồng thời, cổ đông vẫn được đảm bảo quyền tham gia đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết, quyền đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

上一篇:新漫评:美歇斯底里 在气球闹剧上狂飙

下一篇:新2备用网址:《灌篮高手》电影上映 shiny girls现身百年南投戏院

网友评论